Basisonderwijs


Praktisch

  • Verhalen voor kleuters, de onderbouw en de bovenbouw. Ook voorstellingen voor alle leeftijden en het speciaal onderwijs.
  • Een voorstelling kan in de klas of voor meerder klassen samen. Zonder microfoon tot 150 leerlingen.
  • Een voorstelling duurt maximaal 50 minuten, afhankelijk van leeftijd en vraag.
  • In een voorstelling worden doorgaans twee of drie verhalen verteld.
  • Verhalen uit onder meer Mali, Ghana, Nigeria, Ethiopië, Somalië, Kenia, Kongo, Zambia, Zuid Afrika en Marokko. Ook zelfbedachte verhalen, met als rode draad: raar is best normaal.
  • Sommige verhalen passen goed bij thema’s als pesten, samenwerken of volwassen worden. Ideeën van ver, kunnen hier nieuwe inzichten geven.

Voorstellingen

/
Basisonderwijs

Wat kun je verwachten?

Muziek, toneel, soms mag er iemand het podium op, of duikt Sjoerd de zaal in, veel humor en ook spanning en ontroering. Sjoerds voorstellingen beginnen met het geluid van de anteben, de Ghanese fluit. Via muzikale grapjes en samen zingen komt de zaal in de juiste stemming. De stemming die de luisteraar ontvankelijk maakt voor Een Verhaal, Een Verhaal, Welkom Allemaal!


Ervaring

Sjoerds ervaring als (inval)meester op basisschool de Meander komt goed van pas. Zo kan hij een hele zaal uit volle borst een haan laten nadoen, om het meteen daarna doodstil te krijgen omdat er een vos op de loer ligt. Sjoerd heeft vaak de feedback gekregen dat hij veel wat er gebeurt positief benadert. Wellicht is het deze eigenschap, die hem zo doet klikken met jonge mensen.

Sjoerd vertelt ook verhalen in het Afrika Museum in Berg en Dal. De voorstellingen die hij maakt in opdracht van het museum, zijn alleen in het museum te zien. Zie www.afrikamuseum.nl

Meer over Sjoerds onderwijservaring, zie CV/Bio/Drijfveren op de homepage.


Wat haal je in huis/school?

Wil je iets weten komen over Afrika door veel plezier te hebben? Sjoerd is de man die je kunt gebruiken. Al toen hij 10 jaar was wist hij één ding: ik ga naar Afrika. Dat is gelukt, hij heeft een paar keer langere tijd geleefd in Ghana, Benin en Gambia.

Sjoerd heeft in Afrika veel goeds beleefd maar ook veel misverstanden mogen ervaren. Het zijn verschillen in opvattingen over wat hoort en wat niet hoort, die Sjoerd aan het denken hebben gezet. Gecombineerd met dingen die hij heeft gelezen of gehoord en zijn fantasie, zijn er verhalen ontstaan die bijblijven. Ook vertelt Sjoerd traditionele verhalen uit verschillende landen en van verschillende volken. De verhalen zijn zo gekozen en worden zo verteld, dat ze aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. En tegelijkertijd hun belevingswereld op een luchtige manier verrijken, met die van mensen ver weg.

Prince Buju ft Sjoerd – In the War // Muziek in verhalen
  1. Prince Buju ft Sjoerd – In the War // Muziek in verhalen
  2. Improvisation – Sjoerd with Menoj Roekalea // Muziek in verhalen
  3. Avoyure (Long Life)- King Ayisoba Ft Sjoerd // Muziek in verhalen