Bedrijfsleven


Algemeen

Een mooi verhaal als start of einde van een lange vergadering of personeelsbijeenkomst. Een verhaal dat een reflectie biedt op eigen handelen en visie.

Een verhaal als energizer. Door een mix van humor, enthousiasme, muziek en een diepere laag kan de dag een boost en extra glans krijgen.

Een verhaal van ver, van mensen met een volstrekt andere leefwereld, die te kampen hebben met dezelfde zaken als wij. Machtsverhoudingen, relaties tussen mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, gevestigden en nieuwkomers. Veranderingsprocessen. Zo’n juist gekozen verhaal biedt houvast, herkenning, troost of relativering.

Even een pas op de plaats, waar doen we het ook al weer voor, waar gaat het om, worstelen we allemaal niet te pas en te onpas? Het is tijd, altijd tijd, voor een verhaal!

Improvisation – Sjoerd with Menoj Roekalea // Muziek in verhalen
  1. Improvisation – Sjoerd with Menoj Roekalea // Muziek in verhalen
  2. Prince Buju ft Sjoerd – In the War // Muziek in verhalen
  3. Avoyure (Long Life)- King Ayisoba Ft Sjoerd // Muziek in verhalen